લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી રોયલ દ્વારા વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. યોગ દિવસ અંતર્ગત લાયન્સ મેમ્બર તથા યોગ ટીચર ઉમેશભાઈ દુધાત દ્વારા વિગતવાર સમજૂતી સાથે યોગનું જીવનમાં શું મહત્વ છે તે વિશે સમજાવ્યુ હતું.યોગ દિવસને સફળ બનાવવા માટે આર્ટ ઓફ લીવીંગ પરિવાર અમરેલીના કાનનબેન દુધાત અને રાઘવભાઈ પરમારે સેવા આપી હતી. આ તકે સંસ્થાના વિજયભાઈ વસાણી, રાકેશભાઈ નાકરાણી, વિવેકભાઈ વસાણી, જયસુખભાઈ સોરઠીયા તથા નિલેશભાઈ કોરાટ હાજર રહ્યાં હતા.