અમરેલી જિલ્લામાં પોલીસ શરાબીઓ પર સતત ભીંસ વધારી રહી છે. જિલ્લામાંથી પોલીસે આઠ પીધેલાને પકડીને લોકઅપ ભેગા કર્યા હતા. જેમાંથી બે હીરાકામ કરતા હોવાનું જાહેર થયું હતું. સાવરકુંડલામાંથી બે, ચલાલા, ધોળાદ્રી, વાંકીયા, રાજુલા, ચાવંડ અને અમરેલીમાંથી એક-એક મળી કુલ આઠ લોકો કેફી પીણું પીધેલી હાલતમાં લથડિયા ખાતા મળી આવ્યા હતા. ચલાલા ટાઉનમાં તીન બત્તી પાસેથી અમરેલીમાં રહેતો એક યુવક કેફી પીણુ પીધેલી હાલતમાં રીક્ષા ચલાવતાં મળી આવ્યો હતો. હિંડોરણા ચોકડી પાસેથી એક યુવક પાસેથી પાસ પરમીટ વગર ૩ લિટર દેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો.