હાઈવે પર અકસ્માત થાય તો તાત્કાલિક મદદ મળી રહે એ માટે ગોંડલ પોલીસ અત્યાધુનિક સાધનોથી વધુ સજ્જ બની છે જિલ્લા પોલીસ વડા બલરામ મીણા દ્વારા જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા ને ઇન્ટર કાર આધુનિક સાધનો દ્વારા સજ્જ કરી આપવામાં આવી છે તેમાં સ્પીડ ગન, લેઝર ટ્રેક પ્રિન્ટર, જીપીએસ સિસ્ટમ જેવા કેમેરા પણ રાખવામાં આવ્યા છે જે ઇનોવા ઇન્ટર સેપ્ટર કારમાં વધુ સ્પીડથી વાહન ચલાવનાર તેમજ કાળા કાચ રાખનાર અને સીટ બેલ્ટ ન પહેનાર શખ્સોને આ અત્યાધુનિક કારની મદદથી સ્થળ પર જ પકડી પાડવામાં આવશે અને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આધુનિક સાધનોથી સજ્જ બોલેરો પણ ટ્રાફિક શાખાને આપવામાં આવી છે. જે અકસ્માત સમયે લોકોને મદદરૂપ થશે. આ બોલેરો કાર પર હાઇવે પેટ્રોલ કારમાં હેલોજન લાઈટ ઇલેક્ટ્રિક મોટર, હાઇડ્રોલિક જેક, આધુનિક બેટરી જેવા સાધનોથી સજ્જ કરવામાં આવી છે. આ કારમાં અકસ્માતમાં ફસાયેલા માણસોને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તેવા સાધનો છે જેના ઉપયોગથી લોકોની જિંદગી બચાવી શકાશે.