પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ ઘરેલૂ ગેસના નવા કનેક્શનની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. પહેલા એક
સિલેન્ડરના કનેક્શન લેવા માટે ૧૪૫૦ રૂપિયા આપવા પડતાં હતા. પણ હવે તેના માટે ૭૫૦ રૂપિયાથી વધારે એટલે ૨૨૦૦ રૂપિયા આપવા પડશે.
હકીકતમાં જોઈએ તો, પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ તરફથી ૧૪.૨ કિલો વજનવાળા ગેસ સિલેન્ડરના કનેક્શન પર પ્રતિ સિલેન્ડર ૭૫૦ રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. જો આપ બે સિલેન્ડરવાળા કનેક્શન લેવા માગો છો તો આપને ૧૫૦૦ રૂપિયા વધારે આપવા પડશે. એટલે કે, તેના માટે આપે કુલ ૪૪૦૦ રૂપિયા સિક્યોરિટી તરીકે આપવા પડશે. આ અગાઉ તેના માટે ૨૯૦૦ રૂપિયા હતા, કંપનીઓ તરફથી આ વધારે ૧૬ જૂનથી લાગૂ થશે.
આવી રીતે રેગ્યુલેટર માટે પણ આપને ૧૫૦ રૂપિયાની જગ્યાએ હવે ૨૫૦ રૂપિયા ખર્ચ કરવો પડશે. ઈંડિયન ઓયલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ તરફથી આપવામાં આવેલી જોણકારીમાં કહેવાયુ છે કે, ૫ કિલોના સિલેન્ડરની સિક્યોરિટી હવે ૮૦૦ રૂપિયાની જગ્યાએ ૧૧૫૦ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજના પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાના ગ્રાહકોને પણ નવા દર લાગૂ થવાથી ઝટકો લાગ્યો છે. ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત ગ્રાહકો જો પોતાનું કનેક્શન પર સિલેન્ડરને ડબલ કરવા માગે છે તો, બીજો સિલેન્ડર માટે પણ સિક્યોરીટ વધારાના ચાર્જ સાથે જમા કરાવાની રહેશે. જો કે, કોઈ નવા કનેક્શન મળે તો, તેને સિલેન્ડરની સિક્યોરિટી પહેલાની માફક જ આપવાની રહેશે.