સાવરકુંડલામાં આવેલા સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ ખાતે દાતાઓના સહયોગથી નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં તા.૩ના રોજ નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. આ નેત્ર નિદાન કેમ્પમાં ૧૪૬ દર્દીઓની તપાસણી કરવામાં આવી હતી. જેમાના ર૪ જેટલા દર્દીઓને વિનામૂલ્યે ઓપરેશન કરવા માટે લઈ જવાયા હતા. કેમ્પના દાતા તરીકે ચંદ્રેશભાઈ રવાણી પરિવાર રહ્યો હતો.