સાવરકુંડલા કાઠી વિદ્યાર્થીભવન ખાતે સાવરકુંડલા અને લીલીયા વિસ્તારના નવનિયુક્ત સરપંચો અને સભ્યોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.