સાવરકુંડલામાં રહેતા શિલ્પાબેન બગડા (ઉ.વ.૪૦)એ જેતુનબેન શોરા સામે ફરિયાદ કરી છે. જે મુજબ શિલ્પાબેને તેમના પતિ સામે અગાઉ ફરિયાદ કરી હતી. જેનું આરોપીને સારું નહીં લાગતાં બે દિવસ પહેલા ગાળો આપી મુંઢ માર મારીને ધમકી આપી હતી.