સાવરકુંડલા તાલુકાના ભુવા ગામે ભુવા વિકાસ ગૃપ દ્વારા દાતાના સહયોગથી જાહેર સ્થળોનાં રંગરોગાન, બજરંગદાસ બાપા અને ભોજલરામ બાપાની મઢુલીને કલરકામ, મરમ્મત, અવેડાની સફાઈ જેવા અનેક વિકાસ કર્યો કરી વિકાસની કેડી કંડારવા એક નવો રાહ ચિંધ્યો છે.