Missing red rubber stamp vector isolated

સા.કુંડલાના ગાધકડાના વૃદ્ધ લાપતા થઇ ગયા છે. આ અંગે ઉમેદાબેન હબીબભાઇ સૈયદે જાહેર કર્યા મુજબ તા. પ-નવે.ના બપોરના ૧૨ વાગ્યા પછીના કોઇપણ સમયે તેમના પતિ ઘરેથી કોઇને જાણ કર્યા વિના મોટર સાયકલ લઇને જતા રહ્યા છે અને આજદિન સુધી પરત ફર્યા નથી.