શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરત દ્વારા સુરત ખાતે દર વર્ષે સમૂહલગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત આ વર્ષે શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરત દ્વારા આગામી તા.ર૦/૦ર/ર૦રરને રવિવારના રોજ ૬૩મા સમૂહલગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ૧પ૧ યુગલોની નોંધણી કરવાની હોય લગ્ન નોંધણીના ફોર્મનું વિતરણ ૧૦૧/૧૦ર, સુપર ડાયમંડ માર્કેટ, વરાછા રોડ ખાતે શરૂ કરાયું છે અને કોવિડ-૧૯ની જે પરિÂસ્થતિ હશે તે પ્રમાણે સમારોહનું આયોજન થનાર છે. યોજાનાર સમૂહલગ્નોત્સવમાં જાડાનાર પરિવારો ખર્ચ ઓછો કરી દીકરીના નામે બચત કરે તે માટે પ્રોત્સાહન તથા દરેક કન્યાને બચત જાગૃતિના ભાગરૂપે વિવિધ યોજના દ્વારા રૂ.૩૦૦૦૦ની સહાય આપવામાં આવશે. આ તકે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સંસ્થાના પ્રમુખ કાનજીભાઈ ભાલાળા, ઉપપ્રમુખ સવજીભાઈ વેકરીયા, મનહરભાઈ સાસપરા, અરવિંદભાઈ ધડુક, કાન્તીભાઈ ભંડેરી, હરિભાઈ કથીરીયા, ભવાનભાઈ નવાપરા સહિત સમાજની યુવા ટીમ ભારે જહેમત ઉઠાવી રહી છે.