શહેરમાંદાખલારૂપ ચુકાદો સામે આવ્યો છે. કન્ઝયુમર ફોરમ દ્વારા કોર્ટે જણાવ્યુ હતુ કે, પોતાની હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવે તો પણ તે મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેઈમ માટે હકદાર છે. આ અંગે કોર્ટે જણાવયું હતું કે, જા કોઈ ડોક્ટર તેની પોતાની હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવે તો પણ તે મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેઈમ માટે હકદાર છે.
ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટ ડા. ઈન્દ્રવદન શાહ દ્વારા જૂન ૨૦૨૧માં નિવા બુપા ઈન્સ્યોરન્સ દ્વારા ક્લેઇમ ન ચૂકવાતા ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. જેની સુનવણી બાદ વડોદરા કન્ઝયુમર ડિસ્પ્યુટ રિડ્રેસલ કમિશન (એડિ.)ના પ્રમુખ આઈ. સી. શાહે ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિ.ને ડા. ઇન્દ્રવદન શાહને ફરિયાદ દાખલ થઈ તે તારીખથી ૯ ટકા વ્યાજ સાથે રૂ. ૧. ૬૯ લાખ ચૂકવવા આદેશ આપ્યો હતો.
ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટમાં કરેલી ફરિયાદમાં ડા.ઇન્દ્રવદન શાહે જણાવ્યું હતું કે, તેમને ૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ ના રોજ કોવિડ વાયરસનું સંક્રમણ થયુ હતુ. જેની સારવાર મેં મારી જ હોસ્પિટલમાં અને મારા પુત્ર સાથે જ ૬ નવેમ્બર સુધી લીધી હતી. જે બાદ મેં નિવા બુપા પાસેથી રૂ. ૮૪,૦૫૫ના મેડિકલ ખર્ચ માટે રિઇમ્બર્સમેન્ટનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. વીમા કંપનીએ આ દાવો નકારી કાઢયો હતો. દાવા નકારી કાઢવા પાછળના કારણમાં કંપની દ્વારા પોતાની જ હોસ્પિટલમાં અને પરિવારના સભ્ય દ્વારા કરવામાં સારવાર કરાવવામાં આવી હતી તેથી દાવો રદ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું હતું.
જે બાદ ડો. ઈન્દ્રવદન શાહને ફરીથી કોવિડ સંક્રમિત થયા અને ૧૧ નવેમ્બરના રોજ ફરી પોતાની જ હોસ્પિટલમાં પાંચ દિવસ માટે દાખલ થયા હતા. જેની સારવાર પણ પહેલાની જેમ તેમના દીકરા ડા. મોસમે જ કરી હતી. જે બાદ ડો. શાહે ફરીથી રૂ. ૬૧,૭૭૭ ની વીમા રકમનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારે પણ નિવા બુપાએ પહેલા પ્રમાણેનું જ કારણ જણાવ્યુ હતુ. જે બાદ ડા. શાહે સમગ્ર ઘટના અંગે ગ્રાહક ફેરમનો સંપર્ક કરી જાણકારી મેળવી હતી. જેમાં જાણવા મડ્યુ હતું કે, પોલિસીના દસ્તાવેજામાં એવી કોઈ કલમ નથી કે જે કહે છે કે, વીમાધારક વ્યક્તિ પોતાના સંબંધીઓ દ્વારા સારવાર ન કરાવી શકે. જે બાદ ડો. શાહે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં ફરિયાદ કરી હતી. જેમાં બુધવારે કન્ઝ્યુમર કોર્ટે દાખલારુપ ચુકાદો આપ્યો હતો