લાયન્સ કલબ ઓફ અમરેલી (સિટી), શ્રી ભૂરખિયા હનુમાનજી ટ્રસ્ટ તથા શ્રી ભુરખિયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે તેમજ સુદર્શન નેત્રાલયના સહયોગથી ૪૫મો વિનામૂલ્યે નેત્ર નિદાન અને નેત્રમણી આરોપણ કેમ્પ ભુરખિયા હનુમાનજી મંદિર ખાતે યોજાયો હતો. જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને મોતિયાના ટાંકા વગરના ઓપરેશન કરી ૩ર દર્દીઓને નેત્રમણી આરોપણ કરી આપવામાં આવેલ હતા. આ કેમ્પમાં ૯૭ દર્દીઓએ લાભ લીધો હતો.કેમ્પમાં ચશ્મા વિતરણ કરવામાં આવેલ હતું. લાયન્સ કલબ ઓફ અમરેલી (સિટી), તેમજ સુદર્શન નેત્રાલયના સહયોગથી નિયમિત રીતે દર મહિનાના ત્રીજા બુધવારે ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિરમાં નેત્રમણી નિદાન અને સારવાર કેમ્પ યોજાશે. આ કેમ્પને સફળ બનાવવા માટે લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી (સિટી) તરફથી પ્રમુખ રમેશભાઇ કાથરોટીયા, સાહસ ઉપાધ્યાય, લાયન જયેશભાઇ પંડયા, બિમલભાઈ રામદેવપુત્રા, પરેશભાઈ કાનપરિયા, પ્રા. એમ. એમ.પટેલ, વિનોદભાઈ આદ્રોજા, શરદભાઈ વ્યાસ તેમજ સુદર્શન નેત્રાલયના ડોકટરો તેમજ ભુરખિયા હનુમાનજી મંદિરના ટ્રસ્ટી જીવણભાઈ હકાણી, સંચાલક ગોપાલભાઈ ચુડાસમા દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવેલ હતી.