ધારાસભ્ય પરેશભાઇ ધાનાણીએ જાહેર કરેલ આંકડા મુજબ બેરોજગારીના કારણે આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા ચોંકાવનારી છે. ગુજરાતમાં વર્ષ ર૦ર૦માં તેમણે જણાવ્યા પ્રમાણે રર૯ લોકોએ બેરોજગારીના કારણે આત્મહત્યા કરી હતી. જેમાં સૌથી વધુ કિસ્સાઓ અમદાવાદ-સુરતમાં નોંધાયા હતા. દેશમાં કોરોના કાળના એક વર્ષમાં કુલ ૩,પ૪૮ આત્મહત્યા બેરોજગારીના કારણે થઇ છે. જેમાં સૌથી વધુ કર્ણાટક રાજ્યમાં ૭ર૦ લોકોએ આત્મહત્યા કરી હતી. જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં ૬રપ, તામિલનાડુમાં ૩૩૬, આસામમાં ર૩૪ અને ગુજરાતમાં રર૯ લોકોએ આપઘાત કર્યો હતો. આ રીતે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર રોજગારમાં નંબરનાં દાવા કરે છે પણ ગુજરાત આત્મહત્યામાં પાંચમા ક્રમે છે. ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર કરતા ગુજરાતમાં બેકારીના કારણે આત્મહત્યાની સંખ્યા વધુ છે. ગુજરાતની ભાજપ સરકાર મેક ઇન ઈન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઈન્ડિયા, ડિજિટલ ઈન્ડિયા, સ્માર્ટ સિટી મિશન જેવી યોજના દ્વારા રોજગારીને પ્રોત્સાહન આપી બેરોજગારી દૂર કરે તેવી રજૂઆત ધારાસભ્ય પરેશભાઈ ધાનાણીએ કરી છે.