રાજ્યના મહેસુલ વિભાગે વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે બદલીનો મોટો ગંજીપો ચિપ્યો છે. જેમાં રાજયના ૧૧૦ મામલતદારોની બદલી કરવામાં આવી છે જયારે ૪૦ નાયબ મામલતદારને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.
મામલતદારોની બદલીના ઓર્ડરોની વિસ્તૃત વિગતો જોઈએ તો જસદણના વી.આર.માકડીયાની પીઆરઓ રાજકોટ, સુરતના ડી.સી. સોલંકીની જસદણ, બોટાદના જે.વી. કાકડિયાની રાજકોટ આઈઓરા, કેશોદના એ.જી.ગજ્જરનક વેરાવળ, સાયલાના પી.બી. કરગટીયાની સુત્રાપાડા, સુત્રાપાડાના વી.એલ. ધાનાણીની વિસાવદર, પોરબંદરના એ.આર.ચાવડાની ડાંગ, બગસરાના એ.એન.શર્માની થાનગઢ, થાનગઢના આર.એસ.લાવડીયાની ગારીયાધાર, કોટડાસાંગાણીના જે.એસ.વસોયાની લોધિકા, લોધિકાના એન.સી. જોશીની ગિરગઢડા, તળાજોના જે.જે. કનોજીયાની જૂનાગઢ, મોરબીમાં ઇલેક્શનના એચ.ડી. પરસાણીયાની મોરબી કલેક્ટ્રેટમાં, મોરબી ગ્રામ્યના ડી.જે. જોડેજોની જૂનાગઢ, સાવરકુંડલાના એફ.જે. માકડાની મોરબી, વલ્લભીપુરના બી.ટી. સવસાનીની જોમનગર ગ્રામ્ય, બાબરાના બી.એમ.રેવરની કાલાવડ, કાલાવડના એમ.પી. કતીરાની સાયલા, રાજકોટ એડીશનલ ચિટનીશ કે.કે. કરમટાની રાજકોટ ગ્રામ્ય, પડધરીના એમ.એમ. કવાડિયાની મેંદરડા, ચુડાના એ.એસ. ઝાપડાની ધ્રોલ, ધ્રોલના બી.એન. કંઝારીયાની વલ્લભીપુર, જોમખંભાળીયાના કે.જી. લુક્કાની રૂડામાં, રાજકોટ દક્ષિણના એમ.વી. રાઠોડની અરવલ્લી, માળિયા મિયાણાના ડી.સી. પરમારની કોટડાસાંગાણી, વિસાવદરના કે.એસ.પટેલની મુળી, ગીર ગઢડાના યુ.વી. કાનાણીની વાંકાનેર, પોરબંદરના એ.બી. વ્યાસની બોટાદ, રાજકોટ ગ્રામ્યના કે.એમ. કથીરિયાની છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગરના કે.ટી. પરમારની રાજકોટ એડીશનલ ચિટનિસ રાજકોટ અને ટંકારાના એન.પી. શુક્લાની બાબરા બદલી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત જે મામલતદારોને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે. તેઓમાં ભાવનગરના નાયબ મામલતદાર રણજીતસિંહ મોરીની કઠલાલ, બોટાદના વી.સી. ડાભીની તળાજો, ભાવનગરના કે.જી. ચુડાસમાની પડધરી, જોમનગરના વી.આર. વરુની ઓખા, ગિરસોમનાથના આર.બી. ડોડીયાની પોરબંદર, બોટાદના કે.વી. સાનીયાની મહેસાણા, જોમનગરના એચ.સી. જોડેજોની અમદાવાદ, બોટાદના આર.એન. પરમારની ઔડા, ભાવનગરના વી.બી. પટેલની સુરતને મામલતદાર તરીકે બદલી સાથે બઢતી આપવામાં આવી છે.
મહેસુલ વિભાગે રાજ્યના ૪૦ નાયબ મામલતદારોને મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન આપ્યા છે. જેમાં રાજકોટ જિલ્લાના લોધિકા તાલુકામાં ફરજ બજોવતા કેતન સખીયા તેમજ રાજકોટ કલેક્ટર કચેરીના નિખિલ મહેતાને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. કેતન સખીયાને ટંકારા મામલતદાર બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે નિખિલ મહેતાને મોરબી ગ્રામ્ય મામલતદાર તરીકે પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.