મોટી કુંકાવાવમાં રસિકલાલ દયાશંકર દવેનું નિધન થતાં વિપક્ષી નેતા પરેશભાઈ ધાનાણીએ ડોલરભાઇ દવે અને હસમુખભાઇ દવેને સાંત્વના પાઠવી હતી.