મોટા ભંડારીયા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં સરપંચ તરીકે નયનાબેન ભરતભાઇ કસવાલા ચૂંટાઇ આવતા તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.