મણિપુરના એક ઘરમાઁથી રૂ. ૫૦૦ કરોડનું બજાર મૂલ્ય રાવતી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં આવી હતી. મણિપુર પોલીસ અને ૪૩ આસામ રાઇફલ્સના જવાનોની સંયુક્ટ ટીમે ટેંગનૌપાલ જિલ્લાના મોરેહ સ્થિત ગામના એક ઘર ઉપર દરોડો પાડયો હતો અને ખુબ મોટા પ્રમાણમાં માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો પકડી પાડયો હતો.
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એન. બિરેનસિંહે તેમના ફેસબુક પેજ ઉપર આ દરોડાની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે આ માદક દ્રવ્યોના આ જથ્થને માદક દ્રવ્યો વિરૂદ્ધ છેડવામાં આવેલા અભિયાનમાં સૌથી મોટી જપ્તી ગણાવવા સાથે પોલીસ અને આસામ રાઇફલ્સની સૌથી મોટી સિદ્ધિ ગણાવી હતી.
મુખ્યમંત્રીએ ફેસબુક પેજ ઉપર લખ્યું હતું કે ટેંગનૌપાલ જિલ્લા પોલીસ અને ૪૩ આસામ રાઇફલ્સના જવાનો દ્વારા કરાયેલા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મોરેહ ગામમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવેલી રૂ. ૫૦૦ કરોડની ડ્રગ્સ એ તેઓની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે.
મુખ્યમંત્રીએ આ અંગે વધુ માહિતી આપતા તેમના પેજ ઉપર લખ્યું હતું કે વિશ્વસનીય બાતમીદારો તરફથી પ્રાપ્ત બાતમીના આધારે ટેંગ્નૌપાલ પોલીસ અને આશામ રાઇફલ્સના જવાનોની સંયુક્ત ટીમે મ્યાંમારના એક નાગરિકને પ્રતિબંધિત હેરોઇના મોટા જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો હતો. બાદમાં આ વ્યક્તિની પૂછપરછના આધારે એક ગોડાઉન ઉપર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ ડગોડાઉનમાંથી હેરોઇનની ૩૭૧૬ પેકેટ અને ક્રિસ્ટલ મેથ (મેથામફેટામાઇન)ની ગોળીઓના ૧૫૨ પેકેડ મળી આવ્યા હતા.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડ્રગ્સ પર વાર નામે શરૂ કરાયેલી ઝૂંબેશની આ પ્રથમ સૌથી મોટી સિદ્ધિ હતી. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મણિપુર પોલીસને એવી બાતમી મળી હતી કે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક આવેલાં કેટલાંક સ્થળોનો ડ્રગ્સનો જથ્થો સંઘરવામાં ઉપયોગ કરાય છે.