રાષ્ટીય સ્વયંસેવક સંઘના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત દિલ્હીના પ્રવાસે છે. અહીં તેઓ એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આવ્યા હતા. અહીં પોતાના સંબોધનમાં તેમણે કહ્યું કે જે લોકો ડરતા હોય તેઓ જ લડાઈની ભાષા વાપરે છે. જેઓ મજબૂત છે તેઓ લડવાની વાત કરતા નથી. તે સમજૂતીની ભાષા વાપરે છે. તે દરેકને પોતાના માને છે. આપણે દુનિયા જીતવાની નથી, આખી દુનિયાને એક કરવાની છે. આજે વિશ્વ ઠોકર ખાઈ રહ્યું છે, અકળાઈ રહ્યું છે અને આશાભરી નજરે ભારત તરફ જાઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે આખી દુનિયામાં જ્ઞાનની શોધ ચાલી રહી હતી અને અહીં પણ, દરેક વ્યક્તિને શાશ્વત સુખ આપતું સત્ય જાઈતું હતું. દુનિયા અને ભારત વચ્ચે ફરક હતો. બહાર શોધતી વખતે દુનિયા થંભી ગઈ. બહાર શોધ્યા પછી અમે અંદર શોધખોળ શરૂ કરી અને સત્ય સુધી પહોંચ્યા.
મોહન ભાગવતે કહ્યું કે કંઈપણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તપસ્યા જરૂરી છે. તપની રીતો પણ એક જ છે, બહારની વસ્તુઓથી મુક્ત થઈને આંતરિક સત્યની પ્રાપ્ત કરો, બાકીના જગતને સુખ બહારનું જ હતું. તેણે બહારની દુનિયામાં સુખ જાયું, પણ આ સુખ ટક્યું નહીં. તેને ફરીથી અને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનું છે. શક્ય તેટલું લાંબુ જીવવું અને બને તેટલો આનંદ કરવો એ તેમનો ધ્યેય હતો. જા ઉપભોગના પદાર્થો ઓછા હોય અને માણનારા લોકો વધુ હોય તો સ્પર્ધા થશે. સ્પર્ધા જીતવા માટે મજબૂત બનો, મજબૂત બનો અને જીતો, અન્ય લોકો સાથે દયાળુ બનો, તમે જે ઇચ્છો તે લાવો, જ્યારે તમે ઇચ્છો ત્યારે તેમને આપો, તેમને રાખો, પછી તમે જે ઇચ્છો તે કરો, આ જીવનનું સત્ય છે. બહારની દુનિયામાં જઈએ તો આ વાત સાચી લાગે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે (ભારતીયો) અંદર શોધ કરી, ત્યારે આપણને એકીકરણ કરનાર તત્વ મળ્યું, જેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ. સત્ય કહે છે કે બધું આપણું છે. સત્ય કહે છે વ્યÂક્તવાદ છોડી દો, તમારે એકલા રહેવાની જરૂર નથી, બધા સાથે મળીને જીવો, અહિંસાથી ચાલો, સંયમથી જીવો, ચોરી ન કરો, બીજાના ધનની ઈચ્છા ન રાખો. આજે આપણે જે જાઈએ છીએ તે શાશ્વત છે. દુનિયામાં કલહ અને દુઃખ છે, પણ એવું શા માટે? આનું કારણ એ છે કે એકસાથે આગળ વધવાની કોઈ વૃત્તિ નથી. અમે જ સાચા છીએ અને બાકી બધા ખોટા છે, તમે સુધરો, નહીં તો અમે તમને છોડી દઈશું, નહીં તો અમે તમારું કામ પકડીને તમને રસ્તા પર લાવીશું. જા તમે સંમત નહીં થાઓ, તો અમે તમને ફટકારીશું અને અમે તમને ચોક્કસપણે મારી નાખીશું. તેણે કહ્યું કે આ સત્ય જાણવા માટે દુનિયામાં આટલો રક્તપાત થયો. આજે પણ થઈ રહ્યું છે. બધા એક જ વાત કહે છે. પરંતુ દરેક જગ્યા અલગ છે.
સરસંઘચાલે કહ્યું કે જે સૌથી શક્તિશાળી છે તે જ અહિંસક બની શકે છે. અહિંસાની ક્ષમતા પણ કેળવવી પડે છે. દુનિયા જુઓ, દેશની અંદર કે બહાર લડતા લોકોને જુઓ. લડાઈની ભાષા નીરસ હોય તે જ વાપરે છે. મજબૂત તે છે જે લડવાની ભાષાનો ઉપયોગ ન કરે. તે સમજણની ભાષા બોલે છે, તેને સાથે બોલાવે છે, તેને સાથ આપવાનું કહે છે અને તે દરેકને પોતાના માને છે, તેથી તે નબળાને મજબૂત બનાવે છે. વિવિધતામાં એકતા અંગે તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશમાં વિવિધતામાં એકતા છે. હું ક્યારેક કહું છું કે વિવિધતામાં એકતા શું છે. આપણા દેશમાં વિવિધતામાં એકતા ધ્યાન પર આવે છે. આપણે બધા એક છીએ, આપણે એક છીએ, આપણે મહાન બનીશું, આપણે આખી દુનિયા જીતી લઈશું, એવું નથી. આપણે વિશ્વને જીતવું નથી, આપણે વિશ્વને એક કરવાનું છે.