(એ.આર.એલ),નવીદિલ્હી,તા.૨૧
દેશમાં સરેરાશ ભાવ હોય કે દિલ્હીમાં ભાવ, જૂન મહિનામાં દાળના ભાવમાં વધારો થયો છે. જૂન મહિનામાં બટાટા, ડુંગળી, ટામેટાંની સાથે દાળના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ચણાની દાળના ભાવમાં ૧૧ ટકાથી વધુનો વધારો જાવા મળ્યો છે. જ્યારે ડુંગળીના ભાવમાં ૬૭ ટકાનો વધારો જાવા મળ્યો છે. આ તરફ તુવેર, અડદ અને મગના ભાવમાં વધારો જાવા મળ્યો છે.
દેશમાં બટાકા, ડુંગળી અને ટામેટાંના સરેરાશ ભાવ પર નજર કરીએ તો સૌથી વધુ વધારો ટામેટાંમાં જાવા મળ્યો છે, જેમાં ૩૧ ટકાથી વધુનો વધારો જાવા મળ્યો છે. જ્યારે ચણા અને તુવેરના સરેરાશ ભાવમાં ૨ ટકાથી વધુનો વધારો જાવા મળ્યો છે. સૌથી પહેલા જા કઠોળની વાત કરીએ તો દેશમાં કઠોળના સરેરાશ ભાવમાં વધારો થયો છે. ચાલો તેમને પોઈન્ટર દ્વારા સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ
મિનિસ્ટ્રી ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેયરના આંકડા અનુસાર ૩૧ મેના રોજ ચણાની દાળની કિંમત ૮૬.૧૨ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી, જેમાં ૨.૧૩ ટકાનો વધારો થયો હતો એટલે કે ૧૯ જૂન સુધીમાં ૧.૮૪ રૂપિયા અને કિંમત વધીને ૮૭.૯૬ રૂપિયા થઈ ગઈ હતી.તુર એટલે કે તુવેરની કિંમત ૩૧ મેના રોજ ૧૫૭.૨ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી, જેમાં ૧૯ જૂન સુધીમાં ૪.૦૭ રૂપિયા એટલે કે ૨.૫૮ ટકાનો વધારો થયો હતો અને કિંમત વધીને ૧૬૧.૨૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ હતી.અડદની દાળના સરેરાશ ભાવમાં વધારે વધારો થયો નથી. આંકડા અનુસાર, ૩૧ મેના રોજ તેની કિંમત ૧૨૫.૭૯ રૂપિયા હતી, જે વધીને ૧૨૬.૬૯ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે. મતલબ કે આ સમયગાળા દરમિયાન ૦.૯૦ રૂપિયા એટલે કે ૦.૭૧ ટકાનો વધારો જાવા મળ્યો છે.
જૂન મહિનામાં મગની દાળના સરેરાશ ભાવમાં થોડો વધારો થયો છે. ૩૧ મેના રોજ તેની કિંમત ૧૧૮.૩૨ રૂપિયા હતી, જે ૧૯ મે સુધીમાં ૧૧૯.૦૪ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ હતી. મતલબ કે આ સમયગાળા દરમિયાન કિંમતમાં ૦.૭૨ રૂપિયા એટલે કે ૦.૬૦ ટકાનો વધારો જાવા મળ્યો છે.દેશમાં મસૂરની સરેરાશ કિંમતમાં ૦.૨૨ રૂપિયા એટલે કે ૦.૨૩ ટકાનો વધારો થયો છે. જેના કારણે ૩૧ મેના રોજ જે કિંમત ૯૩.૯ રૂપિયા હતી તે વધીને ૯૪.૧૨ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
દેશની રાજધાનીમાં ચણા દાળની કિંમત ૩૧ મેના રોજ ૮૭ રૂપિયા હતી, જે ૧૯ જૂને વધીને ૯૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ચણા દાળના ભાવમાં ૧૧ ટકા એટલે કે ૧૦ રૂપિયાનો વધારો જાવા મળ્યો છે.
અરહર એટલે કે તુવેરની કિંમતમાં સૌથી વધુ વધારો ૨.૩૧ ટકા એટલે કે રૂ. ૪નો વધારો જાવા મળ્યો છે. જે બાદ દિલ્હીમાં દાળની કિંમત ૩૧ મેના રોજ ૧૭૩ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી, જે ૧૯ જૂને વધીને ૧૭૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ હતી.અડદની દાળ પણ મોંઘી થઈ ગઈ છે. જેમાં જૂન મહિનામાં ૩.૫૨ ટકા એટલે કે ૫ રૂપિયાનો વધારો જાવા મળ્યો છે. ૩૧ મેના રોજ દિલ્હીમાં અડદની દાળની કિંમત ૧૪૨ રૂપિયા હતી, જે વધીને ૧૪૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે.મગની દાળમાં ૩.૨૫ ટકા એટલે કે ૪ રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો જાવા મળ્યો છે.મગની દાળની કિંમત જે ૩૧ મેના રોજ ૧૨૩ રૂપિયા હતી, તે ૧૯ જૂને વધીને ૧૨૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ છે.
મસૂરની દાળના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જાવા મળ્યો નથી. માહિતી અનુસાર, ૩૧ મેના રોજ મસૂરની કિંમત ૯૦ રૂપિયા હતી, પરંતુ ૧૯ મેના રોજ પણ તે ૯૦ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જાવા મળી હતી.