પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી આજે એક ટિવટ કરીને આવતા દોઢ વર્ષમાં ૧૦ લાખ ખાલી સરકારી પદો ભરવાની વાત કહેવામાં આવી છે. પીએમ મોદીએ બધા વિભાગો તરફથી મંત્રાલયોમાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓની સમીક્ષા કર્યા બાદ આ નિર્દેશ આપ્યા છે. પીએમ મોદીના આ નિર્દેશ પર કોંગ્રેસે જૉરદાર પ્રહાર કર્યો છે.
કોંગ્રેસ પ્રવકતા રણદીપ સુરજેવાલાએ કહ્યુ કે આને કહેવાય નવસો ઉંદર ખાઈને દિલ્લી હજ કરવા નીકળી, આ દેશમાં ૫૦ વર્ષની સૌથી ભયંકર બેરોજગારી છે. ૭૫ વર્ષમાં સૌથી નીચલા સ્તરે રુપિયે જઈને ૭૮.૨૮ પ્રતિ ડાલર થઈ ગયો છે. આ દેશમાં ૨૮ લાખ સરકારી નોકરીઓ ખાલી પડી છે. આ દેશમાં પ્રજૉતંત્ર અને બંધારણને બુલડોઝર નીચે કચડી દેવામાં આવ્યુ છે. હવે ટિવટર-ટિવટર રમીને પ્રધાનમંત્રી આપણને કેટલી વાર સુધી ભટકાવશે.
એ યાદ રહે કે આજે વડાપ્રધાન કાર્યાલય વતી ટ્‌વીટ કરીને જૉણકારી આપવામાં આવી છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ સરકારી વિભાગો અને મંત્રાલયોમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓની સમીક્ષા કરી. આ પછી પીએમ મોદીએ તમામ અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે આગામી દોઢ વર્ષમાં આ ખાલી જગ્યાઓ મિશન મોડમાં ભરવામાં આવે. પીએમ મોદીની આ જૉહેરાત બાદ એવુ માનવામાં આવે છે કે ટૂંક સમયમાં કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવશે.