દેશભરમાં સંરક્ષિત વન, વન્યજીવ અભયારણ્ય અને નેશનલ પાર્કની આસપાસ ૧ કિલોમિટરના વિસ્તારમાં ઇકો સેન્સેટીવ ઝોન એટલે કે પર્યાવરણ સંવેદનશીલ વિસ્તાર બનાવવાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સેઝ ની સીમાની અંદર જે કોઇ ગતિવિધિ ચાલી રહી હોય તે માત્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકની પરમીશન બાદ જ ચાલી શકશે. જો સેઝ અગાઉથી નક્કી હોય તો ૧ કિલોમીટર બફર ઝોનથી આગળ હશે તો તેની વિસ્તારીત સીમા જ માનવામાં આવશે.
પ્રત્યેક રાજ્યનાં મુખ્ય વન સંરક્ષક સેઝ અંતર્ગત હાલના ક્ષેત્રનું એક લિસ્ટ તૈયાર કરશે અને ૩ મહિનાના અંતે સુપ્રીમ કોર્ટને સોંપશે. વન્યજીવ અભયારણ્ય અને નેશનલ પાર્કને સેઝમાં કોઈપણ પ્રકારનું ખનન કરવાની પરમીશન નહીં મળે. અને નવા બાંધકામને પણ પરમીશન નહીં આપવામાં આવે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો પર્યાવરણ મંત્રાલયને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે દેશમાં અભયારણ્ય અને નેશનલ પાર્કની આસપાસ એક કિલોમીટરના વિસ્તારને પર્યાવરણ માટે સંવેદનશીલ ક્ષેત્ર જોહેર કરવામાં આવે અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ખનન પ્રવૃત્તિ કે ફેક્ટરીની પરવાનગી ન આપવામાં આવે. આ ચુકાદો જસ્ટીસ બીઆર ગવઈ અને જસ્ટીસ અનિરુદ્ધ બોઝની બેન્ચ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ટીઅેં ગોદાવરમન કેસમાં મંત્રાલયને સંરક્ષિત વણો અને નેશનલ પાર્ક્‌સને લઈને આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.