દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ દ્વારા ભાણવડ તાલુકાના ચોખંડા ગામના એક શખ્સ પાસેથી રૂપિયા ૫૦૦ના દરની જૂની ચલણી નોટો ઝડપી લેવાયા બાદ તેની તપાસમાં તેમના મિત્ર એવા ભાવપર ગામના એક શખ્સ પાસેથી વધુ કેટલીક જૂની ચલણી નોટો કબજે કરી છે. કુલ રૂપિયા ૫.૯૫ લાખની જૂની ચલણી નોટો રાખવા સબબ બન્ને શખ્સો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે ભાણવડ તાલુકાના ચોખંડા ગામે રહેતા કાનાભાઈ અરજણભાઈ ભાટુ નામના ૫૫ વર્ષિય શખ્સે ભારત સરકાર દ્વારા નોટબંધી વખતે ચલણમાંથી રદ કરેલી રૂપિયા ૫૦૦ ના દરની ૭૧૦ નંગ જૂની નોટો રાખવા સબબ તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ શખ્સની પૂછપરછમાં અરજણભાઈના મિત્ર એવા પોરબંદર તાલુકાના ભાવપર ગામે રહેતા વાઘાભાઈ રાજોભાઈ ઓડેદરાના ચેકિંગમાં પણ તેની પાસે રહેલી ૪૮૦ નંગ રૂપિયા ૫૦૦ના દરની જૂની ચલણી નોટો મળી આવી હતી.
આથી પોલીસે બન્ને શખ્સો પાસેથી અનુક્રમે રૂ. ૩,૫૫,૦૦૦ તથા રૂ. ૨,૪૦,૦૦૦ મળી કુલ રૂપિયા ૫,૯૫,૦૦૦ ની ૧૧૯૦ નંગ રદ થયેલી જૂની ચલણી નોટો કબ્જે કરી, ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી હતી.