ચૌધરી ચરણ સિંહ યુનિવર્સિટીની નકલી ડિગ્રીના આધારે ૧૧ યુવકોએ બિહાર ટેકનિકલ સર્વિસ કમિશનમાં ફિશરીઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરની પોસ્ટ પર નોકરી લીધી હતી, પરંતુ જ્યારે ડિગ્રીની ચકાસણી કરવામાં આવી તો સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો. આ બાબતની પોલીસમાં ફરિયાદ થતાં પોલીસે યુનિવર્સિટી દ્વારા ખરાઈ કરાવતાં ડિગ્રી નકલી હોવાનું જણાયું હતું. તે જ સમયે, ગુજરાતના નર્મદા જીલ્લાના એક સેન્ટરમાંથી સીસીએસયુના નામે નકલી ડિગ્રીઓ ૩૦ થી ૪૦ હજાર રૂપિયામાં વેચાઈ રહી હતી. આવા જ ત્રીજા કેસમાં, ગુજરાતના ગાંધી નગરમાં એક સેન્ટર ઝ્રઝ્રજીંના નામે નકલી ડિગ્રીઓનું વિતરણ કરી રહ્યું હતું. અહીં ૧૦ ડિગ્રી માર્કશીટ નકલી મળી આવી છે.
જ્યારે કોઈ યુવકને સરકારી કે ખાનગી નોકરી મળે છે ત્યારે તેના પ્રમાણપત્રોની સંબંધિત યુનિવર્સિટી દ્વારા ચકાસણી કરવામાં આવે છે. ચૌધરી ચરણસિંહ યુનિવર્સિટીમાં દરરોજ ૩૦ થી ૪૦ ડિગ્રી-માર્કશીટ ચકાસણી માટે આવે છે. તાજેતરના દિવસોમાં ચકાસણીમાં બહાર આવ્યું છે કે છેતરપિંડી કરનારાઓ કોમ્પ્યુટરમાંથી યુવાનોને ઝ્રઝ્રજીં માર્કશીટ-ડિગ્રીઓની ચોક્કસ નકલો બનાવે છે અને આપે છે. આ નકલી ડિગ્રીના આધારે યુવાનો નોકરી માટે અરજી કરે છે, પરંતુ તેઓ વેરિફિકેશનમાં ફસાઈ જાય છે.
બિહારમાં પણ ડિગ્રીના વેરિફિકેશન દરમિયાન આવા યુવકો ઝડપાયા છે. અહીં ૨૦૨૧માં ટેકનિકલ સર્વિસ કમિશને ફિશરીઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરી હતી. જેમાં ૧૦ ઉમેદવારોએ ઝ્રઝ્રજીંના નામે નકલી માર્કશીટ-ડિગ્રીઓ લગાવીને નોકરી મેળવી હતી, પરંતુ આ તમામ લોકો હવે નકલી ડિગ્રી લગાવવાના કેસમાં ઝડપાયા છે.
ગુજરાતના રાજપીપળા નર્મદા પોલીસ સ્ટેશને એક ગેંગને પકડી પાડી છે જે યુવકો પાસેથી પૈસા લઈને નકલી ડિગ્રી મેળવતી હતી. ટોળકી પાસેથી ૧૦૦ નકલી ડિગ્રી-માર્કશીટ મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં બરુઆ ટ્યુટોરીયલ સેન્ટર પણ CCSUના નામે નકલી ડિગ્રીઓનું વેચાણ કરતું હતું. અહીંથી મળેલી ૧૦ ડિગ્રી નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ૩૫૦ રૂપિયા ચૂકવીને ડિગ્રી અથવા માર્કશીટ ચકાસી શકે છે. એવા ઘણા લોકો છે જેઓ લગ્ન માટેના પ્રમાણપત્રો પણ ચકાસી લે છે કે યુવકે આપેલી ડિગ્રી નકલી છે કે નહીં.