ગુજરાતમાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને વળતરની જોહેરાત બાદ એવો મુદ્દો ઉભો થયો કે ઘણા મૃતકોના સર્ટિફિકેટમાં મૃત્યુનું કારણ કોરોના લખવામાં આવ્યું નથી. આ મામલા બાદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને પ્રમાણપત્ર આપવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોનાથી મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે રચાયેલી સમિતિ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ૨૨ નવેમ્બરે મુખ્ય સચિવ અને આરોગ્ય સચિવને સુનાવણીમાં હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે વળતરની પ્રક્રિયા સરળ રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આરટી પીસીઆર રિપોર્ટના આધારે જિલ્લા કક્ષાએ વળતરની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાતમાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનોને વળતર મેળવવા માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ૧૫ નવેમ્બરથી શરૂ કરવામાં આવી છે. કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અને જિલ્લા વિસ્તારમાં મૃત્યુ ખાતરી સમિતિની રચના કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓના પરિવારજનોને મૃત્યુના કારણનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવી રહ્યા છે. જેમના પરિવારના સભ્યોનું કોરોનાથી મૃત્યુ થયું છે પરંતુ પ્રમાણપત્રમાં તેમનો ઉલ્લેખ નથી તેઓ અરજી કરી શકે છે. સર્ટિફિકેટ અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલ મૃત્યુનું કારણ સહિતની કાર્યવાહી સૂચવવા જણાવ્યું હતું.
સુપ્રીમ કોર્ટે કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા નાગરિકોના પરિવારને વળતર તરીકે ૫૦,૦૦૦ રૂપિયા ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. જેમાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા નાગરિકોનું પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિગતવાર દરખાસ્ત જોહેર કરવામાં આવી છે. જન્મ-મૃત્યુ નોંધણીના નિયમો અનુસાર, મૃત્યુ સમયે મૃતકની સારવાર કરતા ડાક્ટર ફોર્મના નિયમો અનુસાર મૃત્યુનું કારણ જણાવી શકશે, જેની નોંધણી ૧૫ નવેમ્બરથી શરૂ કરવામાં આવી છે.
વહીવટીતંત્રને જોણ કરવા શહેરી વિસ્તારોમાં વોર્ડ-ઝોન દીઠ ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રારની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. તેઓએ અરજી કરવાની રહેશે, જેના માટે કોર્પોરેશન અથવા નગરપાલિકાએ તેમનું નામ, હોદ્દો, ઓફિસનું સ્થાન અને સંપર્ક વિગતો, કામના કલાકો વગેરે દર્શાવવાની રહેશે. મૃતકના પરિવારના સભ્યો કે જેમની પાસે મૃત્યુનું કારણ ઉપલબ્ધ નથી અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્દેશિત પરિસ્થિતિમાં સામેલ નથી અને મૃત્યુના કારણથી સંતુષ્ટ નથી અને મૃત્યુ પામેલા સંબંધીઓના દસ્તાવેજો અથવા પ્રમાણપત્રો મેળવવા માંગે છે. મૃત્યુના કારણે તે કલેકટરને અરજી કરી શકે છે.
અરજદારે રજિસ્ટ્રાર દ્વારા એક પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે કે મૃત્યુનું કારણ આપવાનું નથી. નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રજીસ્ટ્રાર અને મેડિકલ ઓફિસર, નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રજીસ્ટ્રાર અને પાલિકાના ચીફ ઓફિસર. રજિસ્ટ્રાર અને તલાટી-કમ-મંત્રાલય કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ, અમદાવાદ રજિસ્ટ્રાર અને મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી ગ્રામ્ય સ્તરે મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર આપશે.