કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગીર-સોમનાથ દ્રારા તાલાલાના આંકોલવાડી ગામે વિશ્વ મધમાખી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમના આરંભમાં કેવીકેના પાક સંરક્ષણના વિષય નિષ્ણાંત રમેશ રાઠોડે તમામ સર્વે અધિકારીઓ અને ખેડૂત મિત્રોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરી વિશ્વ મધમાખી દિવસના મહત્વ વિષે સમજ આપી હતી. તેમણે વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિથી મધમાખી પાલન કઈ રીતે કરી શકાય તેની વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં કેવીકેના જમીન વિજ્ઞાન નિષ્ણાત સતીષ હડિયલે જમીન અને પાણીના નમુનાઓ કઇ રીતે લેવા અને તેના રાસાયણિક પૃથક્કરણ વિષે માહિતી આપી હતી. આ કાર્યક્રમનુ સફળ આયોજન અને સંચાલન પાક સંરક્ષણના વિષય નિષ્ણાંત રમેશ રાઠોડે કર્યું હતુ.