ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપના જારદાર આંચકા અનુભવાયા છે. આ પછી સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. દેશના હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડોનેશિયા એ પૂર્વ નુસા તેંગારામાં ૭.૫ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી જારી કરી છે. તે જ સમયે, યુરોપિયન-મેડિટેરેનિયન ભૂકંપ કેન્દ્રે ભૂકંપ ની તીવ્રતા ૭.૭ દર્શાવી છે. તેમાં કહેવાયું છે કે ભૂકંપનું કેન્દ્ર પાંચ કિમીની ઊંડાઈએ હતું.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર ૩૮૦ કિલોમીટર પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમમાં હતું. ભૂકંપ ભારતીય સમય અનુસાર સવારે ૮ઃ૫૦ વાગ્યે સપાટીથી ૧૦ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.
પૃથ્વી અનેક સ્તરોમાં વહેંચાયેલી છે અને જમીન નીચે અનેક પ્રકારની પ્લેટો છે. આ પ્લેટો એકસાથે અટવાઇ જાય છે, પરંતુ કેટલીકવાર આ પ્લેટો સરકી જાય છે, જેના કારણે ભૂકંપ આવે છે. ક્યારેક તે વધુ કંપન કરે છે અને તેની તીવ્રતા વધે છે. ભારતમાં, પૃથ્વીના આંતરિક સ્તરોમાં ભૌગોલિક હિલચાલના આધારે કેટલાક ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલાક સ્થળોએ તે વધારે છે અને કેટલાક સ્થળો ઓછા છે.
આ શક્યતાઓના આધારે, ભારતને ૫ ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે, જે જણાવે છે કે ભારતમાં ભૂકંપ માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ ક્યાં છે. આ ઝોન -૫ માં મોટા ભાગે ભૂકંપ આવવાની શક્યતા છે અને તેના કરતા ૪, ૩ ઓછા છે.