અમરેલી નાગરિક સહકારી બેંક લિ.ની ચિત્તલ શાખામાં એક લોકરધારક પોતાના દાગીના ભુલથી લોકરમાં મુકવાનું ભુલી જતા તે દાગીના બેંકે લોકરધારકને પરત કરી ગ્રાહકો પ્રત્યેની ફરજ અદા કરી નિષ્ઠાનું ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યું હતું. અમરેલી નાગરિક બેંક લિ.ની ચિત્તલ બ્રાંચમાં વિનોદરાય લાલજીભાઈ શેલડીયા પોતાનું લોકર ધરાવતા હોય જે લોકર તેઓ દ્વારા ગત તા.૭-૭-ર૧નાં રોજ ઓપરેટ કરેલ હતું. તે દરમિયાન તેઓએ પોતાના લોકરમાંથી કાઢેલા સોનાના દાગીના અંદાજે રૂ.૧.પ૦ લાખની કિંમતના લોકરમાં મુકવાનું ભૂલી ગયા હતા. ત્યારબાદ તે દાગીના બેંકના કર્મચારીને મળતા તેમણે તે દિવસ દરમિયાન જેટલા લોકર ધારકોએ લોકર ઓપરેટ કરેલા તેઓને ફોન દ્વારા પોતાનું લોકર ચેક કરી જવા જણાવેલ અને બેંક દ્વારા જૂદા-જૂદા વર્તમાનપત્રોના માધ્યમથી લોકર ધારકોને લોકર ચેક કરવા જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વિનોદરાયએ પોતાનું લોકર ચેક કરતા તેમણે પોતાના ઘરેણા ઓછા હોવાનુ જણાવતા આજરોજ તેઓના દાગીનાની ખરાઈ કરી બેંકના ચેરમેન મનસુખભાઈ ધાનાણી, વાઈસ ચેરમેન ધનજીભાઈ સાપરીયા, એમ.ડી. પરેશભાઈ આચાર્ય, ડિરેક્ટર પી.પી. સોજીત્રાની ઉપÂસ્થતીમાં માનવમંદિરનાં ભÂક્તરામ બાપુના હસ્તે પરત કરવામાં આવ્યા હતા.