અમરેલી તાલુકાના સરંભડા ગામે આવેલ ફીડરમાં છેલ્લાં એક મહિના કરતા વધુ સમયગાળાથી રાત્રીના સમયે ખેતીવાડીમાં સીંગલ ફેઈઝ લાઈટ આપવામાં આવતી નથી. શેત્રુંજી નદીના કાંઠે આવેલ ગામોમાં રાનીપશુઓનો ત્રાસ દિન-પ્રતિદિન વધતો જાય છે. થોડા સમય પહેલા સાજીયાવદર ગામેથી બે દીપડા પકડવામાં આવેલ હતા. રાનીપશુઓના ખેતરોમાં ધામા રહેતા હોવાથી રાત્રીના સમયે મજૂરો ભયથી ફફડી રહ્યાં છે. રાનીપશુઓ કોઈ મજૂર કે ખેડૂત પર હુમલો કરે તે પહેલા સરંભડા ફીડરમાં ખેતીવાડીમાં રાત્રે સીંગલ ફેઈઝ લાઈટ તાત્કાલિક આપવામાં આવે તેવી અમરેલી તાલુકા કોંગી પ્રમુખ મનિષભાઈ ભંડેરીએ વીજ અધિકારીને પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરી છે.