અમરેલી કલેક્ટર ગૌરાંગ મકવાણાએ સમગ્ર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની
પરિસ્થિતિ અને સુરક્ષાને લક્ષમાં રાખીને ડ્રોનના ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવતું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કર્યું છે. જાહેરનામામાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમરેલી જિલ્લાના પીપાવાવ
પોર્ટ, પીપાવાવ શિપયાર્ડ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કંપની, અલ્ટ્રાટેક પાવર પ્લાન્ટ, અગત્યના પાવર હાઉસ, મોટા ડેમો અને જેટીઓ જેવા વિસ્તારોની આસપાસ તમામ પ્રકારના ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. આ જાહેરનામું ૩૦/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૮/૧૨/૨૦૨૧ સુધી અમલી રહેશે. નોંધનીય છે કે સિવિલ એવિયેશનના નિયમો અનુસાર કોઈપણ પ્રકારના ડ્રોનનો સિવિલ પ્રાઇવેટ અને ડીફેન્સના એરપોર્ટથી ૩ કિ.મી.ના વિસ્તારમાં તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદથી ૨૫ કિ.મી. સુધીના વિસ્તારમાં ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. દરિયા કિનારાથી દરિયાની અંદર ૫૦૦ મીટર પછી ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.