અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લાં વર્ષોમાં મેઘરાજાએ તોફાન મચાવતા ખેડૂતોને આવક કરતા ભારે નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે મગફળી તેમજ કપાસના પાકને ભારે નુકસાન થતુ હોવાથી ખેડૂતોએ પાક ઉત્પાદન માટે કરેલા ખર્ચનુ વળતર પણ મળતુ નથી. અમરેલી જિલ્લામાં ખાસ કરીને કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર વધુ થતું હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે ખેડૂતો એવી નવી ખેતી તરફ વળ્યા, કે ખેતરમાં સોનુ પાક્યુ હોય તેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. કપાસ અને મગફળીને છોડીને તેઓ સોયાબીનની ખેતી તરફ વળ્યા છે. દર વર્ષે ખેડુતો પાકની પેટર્ન બદલાવતા હોય છે ત્યારે આ વર્ષે અમરેલી જિલ્લાના ખેડુતોએ કપાસ અને મગફળીની સાથે સોયાબીનનું પણ વાવેતર કર્યું છે. તેનો સીધો ફાયદો એ થયો છે કે, ચોમાસામાં ભારે વરસાદને કપાસ અને મગફળીના પાકને અસર થઈ છે, પરંતુ સોયાબીનનો પાક સલામત રહ્યો છે. અમરેલી જિલ્લો કપાસ અને મગફળીના પાક માટે જાણીતો છે. ત્યારે આ વર્ષે ખેડુતોએ કપાસ, મગફળીની સાથે સોયાબીનનું પણ મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કર્યું છે. ખેડૂતો જણાવી રહ્યાં છે કે, ગત વર્ષે સોયાબીનનો ભાવ ૯૦૦ રૂપિયા સુધી ઉંચા રહ્યા હતા. આ વર્ષે વરસાદ સારો થવાથી સોયાબીનનો પાક ખૂબ સારો થયો છે. ત્યારે આ વર્ષે ખેડૂતોને આશા બંધાઈ છે કે, આ વર્ષે સોયાબીનના રૂપિયા ૧૧૦૦ થી લઈને ૧૨૦૦ રૂપિયા સુધીનો ભાવ ખેડૂતોને મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં પડયો છે જેમાં ખાસ કરીને ભાદરવા મહિનામાં એટલે કે પાછોતરો વરસાદ આવતા કપાસ અને મગફળી, કપાસના પાકને થોડું ઘણું નુકસાન થયું છે, ત્યારે આ વર્ષે ખેડૂતોએ સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું છે. વરસાદથી સોયાબીનના પાકને નુકસાન નથી જોવા મળ્યું. આથી સોયાબીનના વાવેતરથી ખેડૂતોને સારા ભાવ મળવાની આશા છે. ખેતી કરતા ખેડૂતોને પોતાના પાકના સારા ભાવ મળે તેવી આશા હોય છે. અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોએ આ વર્ષે પણ સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું છે. આ વાવેતર તેમને ફળદાયી સાબિત થયું છે. ઉપરથી ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે સારા ભાવ મળશે અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળશે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે.