અમરેલીમાં આવેલી શાંતાબા હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજ ખાતે એકાદ મહિના માટે ર૪ કલાક ડાયાલિસીસ સેન્ટર શરૂ રાખવાનુ નક્કી કરવામાં આવતા દર્દીઓમાં રાહતની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે. હાલ દિવાળીનો તહેવાર હોવાથી અનેક લોકો વતનમાં આવ્યા છે ત્યારે કોઈ દર્દીઓને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે હોસ્પિટલના સંચાલક પિન્ટુભાઈ ધાનાણીએ ડાયાલિસીસ સેન્ટર ચાલુ રાખવા માટે સાંસદને રજૂઆત કરી હતી જેથી સાંસદ કાછડીયાએ અધિક નિયામકને રજૂઆત કરતા અધિક નિયામકે મંજૂરી આપતા ર૪ કલાક ડાયાલિસીસ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે.