અમરેલી જિલ્લા કલેક્ટર ગૌરાંગ મકવાણાએ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લાના તમામ પ્રાંત અધિકારીઓ અને મામલતદારો સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. કલેક્ટરે બેઠકમાં જમીનોના પડતર કેસો, નોંધો, પ્રકરણો, ખેડૂત પ્રમાણપત્ર, સરકારી ખાતાને જમીન ફાળવણી, ગામતળ કે સ્મશાન નીમ દરખાસ્ત, વેકિસનેશન, ફિલ્ડ વર્ક જેવા વિવિધ લોકહિતને સીધી રીતે સ્પર્શતા મુદ્દાઓની વિસ્તૃત સમીક્ષા કરી હતી. કલેક્ટરે ઉપસ્થિત અધિકારીઓના વિવિધ મહેસુલી પ્રશ્નો અંગે ગહન ચર્ચા કરી યોગ્ય માર્ગદર્શન પુરૂ પાડયું હતું. આ સાથે આવનારા દિવસોમાં વધુમાં વધુ વેક્સિનેશન થાય એ દિશામાં કાર્ય કરવા તમામ અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી.