કેન્દ્ર સરકારની સૈન્ય ભરતીની અગ્નિપથ યોજનાના દેશવ્યાપી વિરોધ વચ્ચે ભારતીય વાયુસેનાના વડાએ આ યોજનાને સમર્થન આપ્યું છે. વાયુસેનાના વડા એર ચીફ માર્શલ વિવેક રામ ચૌધરીએ કહ્યું કે આજે સેના અને યુદ્ધની પ્રકૃતિ બદલાઈ રહી છે, આવી સ્થિતિતિમાં દેશની સેનાને અગ્નિપથ યોજનાની જરૂર છે.
તેમણે કહ્યું કે આ યોજના વિશે યુવાનોને યોગ્ય રીતે સમજવાની જરૂર છે. એર ચીફ માર્શલ વિવેક રામ ચૌધરીએ શનિવારે કહ્યું કે, સેનાને અગ્નિપથ યોજનાની સખત જરૂર છે કારણ કે યુદ્ધની પ્રકૃતિ બદલાઈ રહી છે. આ અંતર્ગત આપણને નવા ઉત્સાહ અને નવા વિચારો સાથે યુવાનોની જરૂર છે. જો તમે સમગ્ર યોજનાને તેની સંપૂર્ણતામાં જુઓ, તો ત્યાં ઘણા ફાયદા છે જેને હાઇલાઇટ કરવાની જરૂર છે. અમને વધુ ટેક-પ્રેમી લોકોની જરૂર છે જેઓ આ યોજનાને પૂર્ણ કરી શકે.
આ યોજના ઘણા લોકોને ૪ વર્ષ સુધી સેનામાં સેવા કરવાની તક આપશે. સેના છોડ્યા પછી પણ તેને ઘણી તકો મળશે. જો તેઓ ઈચ્છે તો તેઓ તેમનું શિક્ષણ આગળ વધારી શકે છે અથવા તેમને નોકરી મળશે. જો તેઓ ઇચ્છે તો તેમની બચતથી બિઝનેસ શરૂ કરી શકે છે. અગ્નિપથ વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો પર એર ચીફ માર્શલ વીઆર ચૌધરીએ કહ્યું કે હિંસા અને આગચંપી એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. જો તેમને શંકા હોય તો, ત્યાં લશ્કરી મથકો, એરફોર્સ બેઝ, નેવલ બેઝ છે. આ લોકો ત્યાં જઈને સ્કીમ વિશે જોણકારી મેળવી શકે છે. તેમની શંકાઓ હવે તેમને સાચી માહિતી મેળવવાની છે. યુવાનોએ આ યોજનાને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી જોઈએ. તેઓ પોતે આ યોજનાના લાભો અને લાભો જોશે. મને ખાતરી છે કે જો તેઓ જોણશે તો તેમના મનમાં જે પણ શંકાઓ હશે તે દૂર થઈ જશે.